Možnost připojit se je téměř všude v pokrytých obcích, pokud ovšem nemáte přímou viditelnost na náš přístupový bod, není zaručeno stoprocentní připojení.

Rodinné domy

Obvykle je provedena montáž mikrovlnné jednotky na stožár rodinného domu či na vlastní výložník nebo konzoli. Přes toto zařízení jste připojeni do sítě. Od instalovaného zařízení je veden pouze datový kabel ke koncovému zařízení (PC, router). Zařízení je napájeno z nejbližší zásuvky pomocí tohoto datového kabelu. V případě, že zákazník chce využívat bezdrátové připojení (např. pro notebook), je navíc instalován domácí wifi vysílač.

wifi

Bytové domy

 V bytových domech provedeme instalaci vlastních zařízení, pro zajištění vysoké rychlosti pro všechny obyvatele domu. Toto zařízení je v případě bezdrátového spoje umístěno na společné střeše, popř. je internet zaveden optickým vláknem. Z tohoto bodu dále vedeme samostatný datový kabel do každé domácnosti.

 

switch

 

Než se rozhodnete stát se členem spolku, měli byste se rozhodně seznámit se stanovami spolku a všemi vnitřními předpisy. Tyto jsou na stránce důležité dokumenty.

 

Oblasti pokryté signálem spolku naleznete na mapě pokrytí.

 

Sociální sítě

facebook